Fakültenin Akademik Faaliyetleri

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
Dergimizin ilk sayısı yayımlandı. Dergimizdeki bütün yazılara ve derginin tam metnine pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.

 

Sempozyum - 3
Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Fakültemiz tarafından, 17-19 Eylül 2001 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu" konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. (2003 - Ankara)

 

Sempozyum - 2
Fakültemiz tarafından, 15-17Mayıs 2009 tarihinde "İnsan Hakları ve Din" konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum kitabı, Üniversitemiz yayınları arasında çıkmıştır. (2010 - Çanakkale)

                                                                                                      Sempozyum - 1 
        Fakültemiz tarafından 25-28 Mayıs 2006 tarihinde "Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ" konulu sempozyum 

                            düzenlenmiştir. Sempozyum kitabı, Rumî Yayınları arasında çıkmıştır. (Aralık 2006 - Konya)