2019-2020 Yemek Bursuna Hak Kazanan ve Kısmi Zamanlı Çalışma Bursuna Seçilen Öğrenci Listeleri

2019-2020 Yemek Bursuna Hak Kazanan ve Kısmi Zamanlı Çalışma Bursuna Seçilen Öğrenci Listeleri

Öğrenci listeri ektedir.

Kısmi zamanlı çalışma bursuna seçilen öğrencilerin dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Oğuzay’ın odasında 14.10.2019 saat 16:00’da toplanması rica olunur. 

Ekler

Yemek Bursu ve Kısmi Zamanlı Çalışma Öğrenci Listeleri.xlsx