BAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR!!!

BAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR!!!

                              BAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR!!!

  1. Seçmeli derslerin seçiminde dersler için belirlenen kotanın dışında kesinlikle ek kota belirlenmeyecektir. Bu husustaa öğrencilerimizin öğretim üyelerimizden talepte bulunmamaları beklenir. Öğretim üyelerimizin bu yöndeki talepleri de müsbet karşılanamayacaktır.
  2. Dersten başarısız olan ya da dersi alttan alan öğrencilerin üzerine belirlenen ders öğretim elemanlarında kesinlikle değişikliğe gidilmeyecektir. Öğrencilerimizin gerek ders kaydı esnasında gerekse kaydı müteakip en geç iki hafta içinde sistem üzerinden kontrolleri yapmaları rica olunur. Bu konuda doğabilecek devamsızlık, başarısızlık vb. durumlar idare tarafından kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
  3. Öğrencilerimizin derslere kaydolurken transkriplerini inceleyerek alttan kalan / başarısız olunan dersleri görmeleri ve kayıt işlemine buna uygun olarak yapmaları gerekmektedir.
  4. Dönem ortasında ders ve sınıf değişikliği kesinlikle yapılmayacaktır. Öğrencilerimiz hangi derse kayıtlanmışsa o dersin sınavına girecekler, aynı dersin farklı öğretim üyelerince de verilmesi hâlinde mutlaka sistemde görünen öğretim üyesinin dersine devam edecekler ve sınavına gireceklerdir.
  5. DGS’li, Yatay Geçişli ve Çapraz eğitim gören öğrencilerimiz kayıttan önce transkriplerini inceleyecekler ve danışmanlarıyla görüşerek kendilerine uygun eğitim planmasının yapılmasını sağlayacaklardır.
  6. Alttan kalan / başarısız olan / ihtilaflı olan derslerin öğretim üyesi atamaları sadece anabilim dalı başkanlarının üzerine yapılmıştır. Öğrencilerimizin buna uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.

                                                                                                                                               DEKANLIK