İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri İçin Formasyon İmkanı

İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri İçin Formasyon İmkanı

Yükseköğretim Kurulu'nun 23.06.2017 tarih ve 75850160-104.01.07.01-43446 sayılı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 07.07.2017 tarihli yazısına göre 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren 1. sınıf öğrencilerimiz için Formasyon imkanı sağlanabilecektir. 2017-2018 Lisans girişli öğrencilerimiz İlahiyat programından 150 kredi ve formasyon programı için de 25 kredi olmak üzere toplam 175 kredilik eğitimleri sonunda formasyon alarak mezun olabileceklerdir.
 
 
Yüksek Öğretim Kurulunun dağıtım yerlerine göndermiş olduğu “İlahiyat Formasyon Programları” başlıklı  23/06/2017 ve Sayı: 75850160-104.01.07.01-43446 sayılı yazı:
 
İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri, 04.07.1989 tarihli ve 20215 Sayılı Kanun'da öğretmen yetiştiren kurumlar kapsamında görülüp ilgili kanunun 4. maddesinde ''Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları, Eğitim Yüksekokullarını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini ve Eğitim Bilimleri Fakültelerini ifade eder.'' şeklindedir. Zira söz konusu fakültelerden mezun olanlar, diğer din hizmetleri yanında başta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olmak üzere çeşitli kurumlarda öğretici ve eğitici olarak görev yapabildikleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında da öteden beri öğretmen olarak istihdam edilebilmektedir.
 
Adı geçen fakülteler, 2001 yılına kadar öğretmen adayı yetiştiren kurumlar kapsamında görülüp lisans programları içinde pedagojik formasyon dersleri de yer almaktaydı. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının uygulanmasına son verilip 1997-1998 öğretim yılından itibaren Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının uygulamaya başlanmasıyla birlikte söz konusu fakülteler de alan fakültesi kapsamında görülmüştür. Daha sonra Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 2009 yılında kapatılarak alan fakültelerinin öğrenci ve mezunları için yeniden Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının açılmasıyla birlikte, bu fakültelerin öğrenci ve mezunları da söz konusu sertifika programlarına katılmak zorunda kalmıştır.
 
Adı geçen fakültelerden, fakültelerinin işlevinin ve lisans programlarının tekrar eski statüsüne kavuşturulması yönündeki yoğun talepleri de dikkate alınarak 07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;
 
a. İlgili fakültelerin mevcut lisans programlarının toplam yerel kredilerinin ilgili kurullarca maksimum 150 kredi olarak belirlenmesine, lisans programı içine minimum 25 kredi tutarında pedagojik formasyon derslerinin yerleştirilmesine, böylece toplamda 175 krediyi geçmemek kaydıyla gerekli koşulları sağlayan fakültelerde, söz konusu uygulamanın yapılabilmesi için düzenlenecek kredi miktarını gösteren lisans programlarının, Yükseköğretim Kurulu'na gönderilerek onay alınması ve 2017-2018 öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanmasına,
 
b. Halen adı geçen fakültelerde lisans eğitimine devam eden hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için de programa eklenen yeni pedagojik formasyon derslerini alabilecekleri düzenlemelerin yapılabileceğine, ancak bunlar için ayrıca düzenlenecek ders programının Yükseköğretim Kurulu'na gönderilerek onay alınması gerektiğine karar verilmiştir.”