Son Günlerde Ulusal ve Sosyal Medyada Fakültemizin Adının Geçmesi İle İlgili Olarak; KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!

Son Günlerde Ulusal ve Sosyal Medyada Fakültemizin Adının Geçmesi İle İlgili Olarak; KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!

Son Günlerde Ulusal ve Sosyal Medyada Fakültemizin Adının Geçmesi İle İlgili Olarak;

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi olarak ilke, prensip ve düsturlarımızı buradan tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz:

  1. Gerek klasik tarih, gerekse yakın tarih ile ilgili kişisel görüşlerini ortaya koyan öğretim elemanlarının görüşleri, fikirleri, yorumları ve yaklaşımları tamamen ve hususi olarak kendilerini bağlar ve ne kurum olarak, ne de akademik çerçeve olarak akademisyenlerimizin görüşlerinin ifadesi olarak değerlendirilemez; ne kurum, ne de öğretim elemanları olarak kimsenin iddialarının “savcılığı”nı üstlenecek durum ve konumda değiliz;
  2. Akademisyenlik her şeyden ve her durumdan önce “ön kabul”lerden soyutlanmayı ve ortaya atılan iddiaların delillendirilmesini ön şart kabul eder. Bu da iddia sahibini / sahiplerini bağlar ve iddialar delillendirilinceye dek, ortaya atılanlar ancak şahsî, sübjektif, indî ve tek taraflı görüş, fikir, yorum ve yaklaşım olarak kabul edilirler;
  3. İlkesel olarak, akademik iklim; düşünce üretimi, fikir yürütme, perspektif ortaya koyma gibi hususlarda kontrol, teftiş, hegemonya ve “yapılması-yapılmaması gerekenler” şeklindeki despotik tutum ve refleksleri yadsır ve reddeder. Bu bağlamda kimlerin neler konuşacağı, nasıl ve ne tarz görüşler ortaya atacağı gibi hususlar bu iklimin dinamitlenmesi olarak kabul edilmesi gerektiğinden, kişilerin değişik ortamlarda dile getirdiği iddialar, görüşler, yorumlar—yanlış bile olsa— “korunması gereken bu iklim”in bir gereği olarak görülmelidir. Bununla birlikte kişi/ler, ortaya attıkları iddialar ile ilgili olarak şahıslar ve/ya hukuk açısından sorumlulukları kendilerini bağlar ve kurumsal olarak herhangi bir sorumluluk ve savunma yükümlülüğünü baştan ve ilkesel olarak reddederiz.  
    • Kısaca, gündem konusu haline gelen mevzubahis öğretim üyesinin görüşleri ve/ya iddiaları sadece kendisini bağladığını, kurumsal olarak görüşlerini ve/ya iddialarını kabul etmediğimizi ve edemeyeceğimizi ve ilgili şahıs ile ilgili olarak da gerekli olan idarî inceleme süreçlerinin başlatıldığını tekraren belirtmek isteriz.

Kamuoyuna Saygıyla Arz Ederiz

Dekanlık