Araştırma Görevlilerinin Çalışmaları (Altı Aylık) 2. Değerlendirme Toplantısı

19 Haziran 2019 tarihinde saat 10:00'da Seyyit Onbaşı Toplantı Salonunda Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarının da katıldığı değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

  • Toplantıda bölümlerde görevli araştırma görevlileri, çalışmalarıyla ilgili olarak 3-Y (yaptıkları, yapmakta oldukları ve yapacakları [tezlerini ne zaman bitirecekleri]) ekseninde sözlü sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
  • Sayın Dekanımız Prof. Dr. Şevket YAVUZ ve değerli Anabilim Dalı Başkanı Hocalarımız, akademik çalışmalardaki SWOT unsurları ve bu bağlamdaki tecrübelerini araştırma görevlilerimizle paylaşmışlardır.