Fakültemiz 2, 3 ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon İmkanı

Fakültemiz 2, 3 ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon İmkanı

Yükseköğretim Kurulu'nun 19.07.2017 tarih ve 75850160.104.01.07.01-545 sayılı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 21.07.2017 tarihli yazısına göre 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz için de pedagojik formasyon dersleri lisans eğitimine dahil edilerek ve/veya yaz döneminde verilerek bu sınıflardaki öğrencilerimizin de pedagojik formasyon alması sağlanabilecektir. 
 
Koşulları uygun olan fakültelerde uygulanabileceği belirtilen bu sistemin 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz için de uygulanması planlanmaktadır.