Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, din kavramına, dinin sosyal ve psikolojik boyutlarına, tarih içinde görülen farklı inanç, ibadet ve kurumlarına, sağlıklı bir din eğitiminin dayanaklarına, yöntemlerine ve unsurlarına, felsefe tarihi boyunca düşüncenin gelişimine, temel mantık sorunlarına ve dinin felsefi boyutuna ilişkin akademik araştırmalar yapan ve ön lisans ile lisans eğitimi veren bir bölümümüzdür. Ayrıca bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, dini, sosyal ve felsefi konularda tezli yüksek lisans programı yürütür. Bölümümüz, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi Tarihi anabilim dallarından oluşmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Şevket YAVUZ


DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Osman Murat DENİZ (Din Felsefesi ABD Başkanı)


DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah AKIN (Din Eğitimi ABD Başkanı)

Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ


DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Nurten KIMTER (Din Psikolojisi ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Kenan SEVİNÇ

Arş. Gör. Rananur FIRAT


DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah ALPEREN (Din Sosyolojisi ABD Başkanı)


DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hidayet IŞIK (Dinler Tarihi ABD Başkanı)

Prof. Dr. Şevket YAVUZ


FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şevket YAVUZ (Felsefe Tarihi ABD Başkanı)


İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Selahattin AKTI (İslam Felsefesi ABD Başkanı)

Öğr.Gör. Hasan ÖZDEMİR

Arş.Gör.Dr. Abdullah ÖZKAN (İslam Felsefesi)

Arş.Gör. Yusuf İzzettin AKTAŞ (İslam Felsefesi)


MANTIK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şevket YAVUZ (Mantık ABD Başkanı)


Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.