İlköğretim Din Kültürü

Din Kültürü

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü, küresel gerçekler ve yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak, din eğitim ve öğretimi alanında ürettiği bilgiler ve geleceği öngörerek geliştirdiği programlarıyla, din olgusu, dinler ve değerler hakkında yeni araştırmaları takip etmeye; yetkin olarak yetiştirdiği din eğitimcileri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören, saygın bir bölüm olmayı hedeflemiştir. Bölümümüz, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak; alanında donanımlı, özgün, özgür, eleştirel ve sistematik düşünebilen, problem çözme becerisini kazanmış, analitik zekâsını geliştirebilen, öğretmenlik bilgi-becerisine sahip, toplumunun ve çağının evrensel değerleri ile uyumlu “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri” yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bölümde lisans eğitimi gören öğrenciler, alan bilgisi, genel kültür dersleri ve öğretmenlik mesleği bilgisi almaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında ya da özel okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olabilirler. Bunun yanında Birçok anabilim dalında lisansüstü eğitim alma hakkına da sahip olurlar.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Şevket YAVUZ


İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah ALPEREN

Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah AKIN

Dr. Öğr. Üyesi  Hülya ÇETİN

Arş. Gör. Rukiye OĞUZAY


İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.