İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü; sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan İslâm tarihini, bu süreç içinde teşekkül eden sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini akademik araştırma konusu yapar, bu alanlarda ön lisans ve lisans dersleri verir. Bu dersler ile öğrencilere tarihsel ve kronolojik bakış açısı yanında edebiyat, sanat ve müzik zevki kazandırmayı amaçlar.
Bölümümüz, İslâm Tarihi, Türk-İslâm Sanatları Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı, Türk Din Musikisi anabilim dallarından meydana gelmektedir.

BÖLÜM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi. Yunus AKYÜREK

 


İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Yunus AKYÜREK (İslam Tarihi ABD Başkanı )

Dr. Öğr. Üyesi. Fatih OĞUZAY

Arş.Gör. Büşra YILDIRIM (İslam Tarihi ABD)

Arş. Gör. Yusuf YIKMAZ (İslam Tarihi ABD)

 


TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Hamit ARBAŞ (Türk-İslam Sanatları ABD Başkanı)

Arş.Gör. Betül ESER 


TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şevket YAVUZ (Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkan V.)

Arş. Gör. Ubeydullah İŞLER


TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Ümit EKER (Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.