Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ilgili alanlarda ön lisans ve lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bir bölümümüzdür. Bunun yanı sıra bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans programı yürütür. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dini bilgi eğitim ve öğretimini temel ilke edinen bölümümüzde, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ile Arap Dili ve Belağatı anabilim dalları bulunmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Şevket YAVUZ

 


ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ramazan DEMİR (Arap Dili ve Belagatı ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi. Khairullah SHAMMARI

Dr. Öğr. Üyesi.  Talat ALFARHAN

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmed ADAWY

Dr. Öğr. Üyesi. Ali Al-TAWEEL

Dr. Öğr. Üyesi. Omar Al-JUNEİDİ

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet YILMAZ

Öğr. Gör. İbrahim İSLAMOĞLU

Öğr. Gör. Iman ALFARHAN

Öğr. Gör. Rümeysa İrem YILMAZ

Öğr. Gör. Hüsameddin KAYAR

Arş. Gör. Mehmet AKINCI


HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR (Hadis ABD Başkanı)

Doç. Dr. Nimetullah AKIN

Dr. Öğr. Üyesi. Üzeyir DURMUŞ

Arş. Gör. Ayşenur YILDIRIM

Arş. Gör. Serap USLU


İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN (İslam Hukuku ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet Ali YARGI

Dr. Öğr. Üyesi Mansur KOÇİNKAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BORAN

Dr. Öğr. üyesi Murat BEYAZTAŞ

Arş. Gör. Halil EFE

Arş. Gör. Hikmet ŞAVLUK


İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet YILMAZ (İslam Mezhepleri Tarihi ADB Başkan V.)


KELAM ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Özcan TAŞÇI (Kelam ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi. Bilal TAŞKIN

Arş. Gör. Muhammed Emin EFE


KUR'ÂN-I KERÎM OKUMA VE KIRAÂT İLMİ ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. Mehmet KARA (Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖNDER 

Arş. Gör. Hatice TEKİN


TASAVVUF ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Sema ÖZDEMİR (Tasavvuf ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi. Muhammed BEDİRHAN

Arş. Gör. Mustafa BAŞKAN


TEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. M. Fatih KESLER (Tefsir ABD Başkanı)

Doç. Dr. Nur Ahmet KURBAN

Dr. Öğr. Üyesi. Ferihan ÖZMEN

Arş. Gör. Mehmet YAŞAR

Arş. Gör. Hasan KILIÇ

Arş. Gör. Şükrü ÇAL 
 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.