Birim Görev Tanımları

Ekler

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BİRİMİ GÖREV TANIM FORMU.pdf
EVRAK KAYIT İŞLERİ BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
İDARİ İŞLER BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
KÜTÜPHANE BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
MALİ İŞLER (TAHAKKUK) BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
TAŞINIR KONTROL BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf
YAZI İŞLERİ BİRİM GÖREV TANIM FORMU.pdf