Kilitbahir (Fakülte Dergisi)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Şevket YAVUZ (Dekan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN

Kitap Tanıtım Editörü

Arş. Gör. Rananur FIRAT

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Yusuf YIKMAZ

Arş. Gör. Serap USLU

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şevket YAVUZ

Prof. Dr. Hidayet IŞIK

Doç. Dr. Nimetullah AKIN

Doç. Dr. M. Ali YARGI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed AL- ADAWY

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AKTI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN

Dergi Web Sayfası

SAYILAR

Sayı 1 (2012)

Sayı 2 (2013)

Sayı 3 (2013)

Sayı 4 (2014)

Sayı 5 (2014)

Sayı 6 (2015)

Sayı 7 (2015)

Sayı 8 (2016)

Sayı 9 (2016)

Sayı 10 (2017)

Sayı 11 (2017)

Sayı 12 (2018)

Sayı 13 (2018)

Sayı 14 (2019)

Sayı 15 (Kilitbahir) (2019)

Ekler

COMUIFD 12.pdf
COMUIFD 13.pdf
COMUIFD 14.pdf
dergi sayi 10.pdf
dergi sayi 11.pdf