Sınıf Danışmanları

2019-2020 Akademik yılında öğrencilerimize danışmanlık yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı öğretim elemanları görevlendirilmiştir.

İLAHİYAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM

Sınıfı

Danışman Öğretim Elemanı

Dahili Tel. No.

Danışman Yardımcısı

Dahili Tel. No.

Hazırlık

Öğr.Gör.İbrahim İSLAMOĞLU

6049

----

 

1

Dr.Öğr.Üyesi Murat BEYAZTAŞ

6195

Arş.Gör.Mustafa BAŞKAN

6036

2

Dr.Öğr.Üyesi Mansur KOÇİNKAĞ

6007

Arş.Gör.Mehmet AKINCI

6035

3

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed BEDİRHAN

6059

Arş.Gör.Mehmet YAŞAR

6087

4

Dr.Öğr.Üyesi Fatih OĞUZAY

6174

Arş.Gör.Hatice TEKİN

6138

 

 

İLAHİYAT BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM

Sınıfı

Danışman Öğretim Elemanı

Dahili Tel. No.

Danışman Yardımcısı

Dahili Tel. No.

Hazırlık

Öğr.Gör.Rumeysa İrem YILMAZ

6172

----

 

1

Dr.Öğr.Üyesi Abdulhalim İNAM

6166

Arş.Gör.Ubeydullah İŞLER

6088

2

Dr.Öğr.Üyesi Selahattin AKTİ

6233

Arş.Gör.Halil EFE

6058

3

Dr.Öğr.Üyesi Üzeyir DURMUŞ

6052

Arş.Gör.Hikmet ŞAVLUK

6139

4

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah AKIN

6180

Arş.Gör.Büşra YILDIRIM

6126

İlahiyat Fakültesi İrtibat Telefonu: 0 286 218 00 18

Ekler

Danışmanlar 23.07.docx