Sınıf Danışmanları

2018-2019 Akademik yılında öğrencilerimize danışmanlık yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı öğretim elemanları görevlendirilmiştir.

 

İlahiyat Lisans Programı

  Normal Öğretim
Sınıfı Danışman Öğretim Üyesi Danışman Yardımcısı
Haz. Öğr. Gör. İbrahim İslamoğlu  
1 Dr. Öğr. Üyesi Mansur Koçinkağ Arş. Gör. Mehmet Akıncı
2 Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan Arş. Gör. Mehmet Yaşar
3 Dr. Öğr. Üyesi Sema Özdemir Arş. Gör. Hatice Tekin
4 Öğr. Gör. H. İbrahim Önder Arş. Gör. Hasan Kılıç
  İkinci Öğretim
Sınıf Danışman Öğretim Üyesi Danışman Yardımcısı
Haz. Öğr. Gör. Rümeysa İrem Yılmaz  
1 Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Aktı Arş. Gör. Halil Efe
2 Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Durmuş Arş. Gör. Hikmet Şavluk
3 Öğr. Gör. Ahmet Kazan Arş. Gör. Büşra Yıldırım
4 Öğr. Gör. Mehmet Kara Arş. Gör. Ayşenur Yıldırım