Mecazda Hakikate Aşk Sempozyumu

Mecazda Hakikate Aşk Sempozyumu

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

MECAZDAN HAKÎKATE AŞK

SEMPOZYUM DİLİ

Sempozyum dili Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca olarak belirlenmiştir.

SEMPOZYUM TARİHİ:

24-26 Aralık 2021

SEMPOZYUM YERİ:

Çanakkkale oturumları zoom üzerinden çevirimiçi olarak yapılacaktır.

Toplantı kimliği (ID): 476 847 7627  

Katılım linki: https://zoom.us/j/4768477627 

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR:

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

SEMPOZYUMU DESTEKLEYEN KURUMLAR VE KURULUŞLAR:

T.C. Çanakkale Valiliği

NEFES Yayıncılık A.Ş.

https://asksempozyumu.comu.edu.tr/

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)