Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, din kavramına, dinin sosyal ve psikolojik boyutlarına, tarih içinde görülen farklı inanç, ibadet ve kurumlarına, sağlıklı bir din eğitiminin dayanaklarına, yöntemlerine ve unsurlarına, felsefe tarihi boyunca düşüncenin gelişimine, temel mantık sorunlarına ve dinin felsefi boyutuna ilişkin akademik araştırmalar yapan ve ön lisans ile lisans eğitimi veren bir bölümümüzdür. Ayrıca bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, dini, sosyal ve felsefi konularda tezli yüksek lisans programı yürütür. Bölümümüz, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi Tarihi anabilim dallarından oluşmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Şevket YAVUZ


DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ (Din Felsefesi ABD Başkanı)


DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. İsmail DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKIN (Din Eğitimi ABD Başkanı)

Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ


DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Nurten KIMTER (Din Psikolojisi ABD Başkanı) 

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

Arş. Gör. Rananur AKYILDIZ


DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Abdullah ALPEREN (Din Sosyolojisi ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur DİKMEN

Arş. Gör. Feyza ÜNALAN 


DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şevket YAVUZ (Dinler Tarihi ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN


FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN (Felsefe Tarihi ABD Başkanı)

Arş. Gör. Sümeyya SAĞMAN


İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Selahattin AKTİ (İslam Felsefesi ABD Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Yusuf İzzettin AKTAŞ


MANTIK ANABİLİM DALI

Doç. Dr. İsmail DEMİR (Mantık ABD Başkanı)


Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.