İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü; sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan İslâm tarihini, bu süreç içinde teşekkül eden sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini akademik araştırma konusu yapar, bu alanlarda ön lisans ve lisans dersleri verir. Bu dersler ile öğrencilere tarihsel ve kronolojik bakış açısı yanında edebiyat, sanat ve müzik zevki kazandırmayı amaçlar. Bölümümüz, İslâm Tarihi, Türk-İslâm Sanatları Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı, Türk Din Musikisi anabilim dallarından meydana gelmektedir.

BÖLÜM BAŞKANI: Doç. Dr. Hamit ARBAŞ

 


İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Yunus AKYÜREK (İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı )

Doç. Dr. Fatih OĞUZAY

Doç. Dr. Mehmet USLUER

Arş. Gör. Büşra YILDIRIM

Arş. Gör. Yusuf YIKMAZ

 


TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Hamit ARBAŞ (Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Betül ESER (35. Madde - Marmara Üniversitesi)


TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ (Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı )

Arş. Gör. Ubeydullah İŞLER


TÜRK-İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Hamit ARBAŞ (Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)