Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ilgili alanlarda ön lisans ve lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bir bölümdür. Bölümümüz, bunun yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans programı yürütür. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dini bilgi eğitim ve öğretimini temel ilke edinen bölümümüzde, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ile Arap Dili ve Belağatı anabilim dalları bulunmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Ramazan DEMİR

 

 

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ramazan DEMİR

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ (Arap Dili ve Belagatı ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hanye Aly Mohamed ALY

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Abdulmonıem Ahmed ABDULRAHIM

Dr. Öğr. Üyesi Omar Adeeb Shaker JNAIDI

Dr. Öğr. Üyesi Mahfuz GEYLANİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali CAN

Dr. Öğr. Üyesi Ola HASSANSAYEDALI

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇÖKLÜ

Öğr. Gör. İbrahim İSLAMOĞLU

Öğr. Gör. Rümeysa İrem YILMAZ

Öğr. Gör. Hüsameddin KAYAR

Arş. Gör. Mehmet AKINCI

 

HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Doç. Dr. Üzeyir DURMUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye OĞUZAY

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÖKÇE (Hadis ABD Başkanı)

Arş. Gör. Ayşenur YILDIRIM

Arş. Gör. Serap USLU

 

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mehmet Ali YARGI (İslam Hukuku ABD Başkanı)

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN (Bayburt Üniversitesi'nde Görevli)

Doç. Dr. Mansur KOÇİNKAĞ

Doç. Dr. Mustafa BORAN

Dr. Öğr. Üyesi Halil EFE

Dr. Öğr. Üyesi Murat BEYAZTAŞ

 

 

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Cumali KÖSEN (İslam Mezhepleri Tarihi ADB Başkanı)

 

KELAM ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Özcan TAŞÇI (Kelam ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet ŞAVLUK

Arş. Gör. Muhammet Emin EFE

 

KUR'ÂN-I KERÎM OKUMA VE KIRAÂT İLMİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER  (Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar ÖKSÜZ

Öğr. Gör. Hasan Hüseyin YILMAZ

Öğr. Gör. Kenan AKLAN

 

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR (Tasavvuf ABD Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Mustafa BAŞKAN

 

TEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. M. Fatih KESLER (Tefsir ABD Başkanı)

Prof. Dr. Nur Ahmet KURBAN

Doç. Dr. Mehmet YAŞAR

Doç. Dr. Ferihan ÖZMEN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KILIÇ

Arş. Gör. Şükrü ÇAL (35. Madde - Marmara Üniversitesi)
 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.