Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ilgili alanlarda ön lisans ve lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bir bölümümüzdür. Bunun yanı sıra bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans programı yürütür. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dini bilgi eğitim ve öğretimini temel ilke edinen bölümümüzde, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ile Arap Dili ve Belağatı anabilim dalları bulunmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. M. Fatih KESLER

 


ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ramazan DEMİR (Arap Dili ve Belagatı ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hanye Aly Mohamed ALY

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Abdulmonıem Ahmed ABDULRAHIM

Dr. Öğr. Üyesi Omar Adeeb Shaker JNAIDI

Dr. Öğr. Üyesi Mahfuz GEYLANİ

Öğr. Gör. İbrahim İSLAMOĞLU

Öğr. Gör. Rümeysa İrem YILMAZ

Öğr. Gör. Hüsameddin KAYAR

Arş. Gör. Mehmet AKINCI


HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR (Hadis ABD Başkanı)

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Doç. Dr. Üzeyir DURMUŞ

Dr. Öğr. Üyesi. Rukiye OĞUZAY

Arş. Gör. Ayşenur YILDIRIM

Arş. Gör. Serap USLU


İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

 Prof. Dr. Mehmet Ali YARGI (İslam Hukuku ABD Başkanı)

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN (Bayburt Üniversitesinde Görevli)

Doç. Dr. Mansur KOÇİNKAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BORAN

Dr. Öğr. üyesi Murat BEYAZTAŞ

Arş. Gör. Dr. Halil EFE

Arş. Gör. Dr. Hikmet ŞAVLUK


İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Cumali KÖSEN (İslam Mezhepleri Tarihi ADB Başkanı)


KELAM ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Özcan TAŞÇI (Kelam ABD Başkanı)

Arş. Gör. Muhammet Emin EFE


KUR'ÂN-I KERÎM OKUMA VE KIRAÂT İLMİ ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ÖNDER  (Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Kenan AKLAN


TASAVVUF ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi. Sema ÖZDEMİR (Tasavvuf ABD Başkanı)

Arş. Gör. Mustafa BAŞKAN


TEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. M. Fatih KESLER (Tefsir ABD Başkanı)

Doç. Dr. Nur Ahmet KURBAN

Dr. Öğr. Üyesi. Ferihan ÖZMEN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAŞAR

Arş. Gör. Dr. Hasan KILIÇ

Arş. Gör. Şükrü ÇAL (35. Madde - Marmara Üniversitesi)
 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)