Fakülte Kurulu

Unvan 

Adı Soyadı

Prof. Dr.

Nimetullah AKIN (Dekan)

Prof. Dr.

Mehmet Ali YARGI (Prof. Temsilcisi)

Prof. Dr.

Tevhid AYENGİN (Prof. Temsilcisi)

Prof. Dr.

Ramazan DEMİR (Prof. Temsilcisi)

Prof. Dr.

Şevket YAVUZ (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.)

Prof. Dr.

Ramazan DEMİR (Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.)

Doç. Dr.

Nur Ahmet KURBAN (Doç. Temsilcisi)

Doç. Dr.

Abdullah ALPEREN (Doç. Temsilcisi)

Doç. Dr.

Hamit ARBAŞ (İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi

Hikmet ŞAVLUK