Fakülte Yönetim Kurulu

Unvan    

Adı-Soyadı

Prof. Dr.

Nimetullah AKIN (Dekan)

Prof. Dr. 

Mehmet Ali YARGI (Prof. Temsilcisi)

Prof. Dr.

Tevhid AYENGİN (Prof. Temsilcisi)
Prof. Dr.

Ramazan DEMİR (Prof. Temsilcisi)

Doç. Dr.

Abdullah ALPEREN (Doç. Temsilcisi)

Doç. Dr.

Nur Ahmet KURBAN (Doç. Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi

Hikmet ŞAVLUK (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)