İdari Personel

FAKÜLTE  İDARİ  PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

Fakülte Sekreteri

    29093  

Dekan Sekreteri

Seher BAŞARAN 29191 seher.basarancomu.edu.tr

Öğr. İşleri - Şef 

Dilek

MUTLU      

29098

dilekmutlucomu.edu.tr

Muhasabe - Yazı İşleri

Mehmet ÇAYLAK 29094 mehmet.caylakcomu.edu.tr

Bölüm Sek.

Mahmut

KURU

29135

mahmutkurucomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Bilgisayar İşlet.

Barış

SUNAR

29241

barissunarcomu.edu.tr

Yazı İşleri

V.H.K.İ

Hülya

ÜSTÜN

29094

hulyaustuncomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Ali

UZUN

29240

aliuzuncomu.edu.tr

Muhasebe Ayniyat

Ümit

ULUĞ

29094

umitulugcomu.edu.tr

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)