İdari Personel

Fakülte İdari Personel Görev Dağılımı

Görevi

Adı Soyadı Dahili Tel. E-Posta

Fakülte Sekreter Vekili

Sabiye Fisun SERTKAYA 29093 fbasakcomu.edu.tr

Dekan Sekreteri

Seher BAŞARAN 29191 seher.basarancomu.edu.tr

Şube Müdürü

Serpil AYGİT 29369 saygitcomu.edu.tr

Yazı İşleri

Bilgisayar İşlt.

Mehmet ÇAYLAK 29099 mehmet.caylakcomu.edu.tr

Yazı İşleri

Memur

Hakan USLU 29099 hakan.uslucomu.edu.tr

Bölüm Sek.

Bilgisayar İşlt.

Mahmut

KURU

29135

mahmutkurucomu.edu.tr

Bölüm Sek. (TİB ve İTS)

Zeynep YONTAR 29098 zeynepyontarcomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Bilgisayar İşlt.

Barış

SUNAR

29241

barissunarcomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Bilgisayar İşlt.

Ali UZUN 29242 aliuzuncomu.edu.tr

Muhasebe - Ayniyat

V.H.K.İ

Hülya

ULUĞ

29094

hulyaustuncomu.edu.tr

Muhasebe - Ayniyat

Bilgisayar İşlt.

Ümit

ULUĞ

29094

umitulugcomu.edu.tr

Kütüphane

Bilgisayar İşlt.

Taşkın KAYGIN 29347 tkaygincomu.edu.tr