İdari Personel

FAKÜLTE  İDARİ  PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

Fakülte Sekreteri

Osman

KAPLAN

29218

osmankaplancomu.edu.tr

Dekan Sek.

Seher BAŞARAN 29191 seher.basarancomu.edu.tr

Öğr. İşleri Şef

Dilek

MUTLU      

29072

dilekmutlucomu.edu.tr

Bölüm Sek.

Mahmut

KURU

29073

mahmutkurucomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Bilgisayar İşlet.

Barış

SUNAR

29075

barissunarcomu.edu.tr

Yazı İşleri

V.H.K.İ

Hülya

ÜSTÜN

29067

hulyaustuncomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Ali

UZUN

29079

aliuzuncomu.edu.tr

Memur - Yazı İşleri

Hakan

USLU

29062

hakan.uslucomu.edu.tr

Bilgisayar İşlet. 

Mehmet 

ÇAYLAK

29080

mehmet.caylakcomu.edu.tr

Muhasebe Ayniyat

Ümit

ULUĞ

29065

umitulugcomu.edu.tr

Per.Klrfr. Gör.

Recep

UYSAL

29078

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)