İdari Personel

FAKÜLTE  İDARİ  PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

Fakülte Sekreteri

Osman

KAPLAN

29218

osmankaplancomu.edu.tr

Dekan Sek.

Seher BAŞARAN 29191 seher.basarancomu.edu.tr

Öğr. İşleri Şef

Dilek

MUTLU      

29072

dilekmutlucomu.edu.tr

Yazı İşleri

Mahmut

KURU

29067

mahmutkurucomu.edu.tr

Öğr. İşleri

Bilgisayar İşlet.

Barış

SUNAR

29075

barissunarcomu.edu.tr

Öğrenci İşleri

V.H.K.İ

Hülya

ÜSTÜN

29079

hulyaustuncomu.edu.tr

Bölüm Sek.

V.H.K.İ

Şerif Ali

TEZ

29066

salitezcomu.edu.tr

Bölüm Sek.

Ali

UZUN

29073

aliuzuncomu.edu.tr

Memur - Yazı İşleri

Hakan

USLU

 

hakan.uslucomu.edu.tr

Evrak Kayıt

Mehmet Cumhur

MUTLU

29234

cumhur_1990_bjkhotmail.com

Muhasebe Ayniyat

Ümit

ULUĞ

29065

umitulugcomu.edu.tr

Per.Klrfr. Gör.

Recep

UYSAL

29133

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)