İç Kontrol

İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

 
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2021

2022

2023

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

 
Görev Tanımları

Birim Görev Tanımları

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi  
Birim Risk Değerlendirme Raporu  
Akademik Performans  
Faaliyet Raporu

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzları

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

KİDR

2020

2021

2022

2023

KİDR Kontrol Raporu ve Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

   

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu Toplantısı