Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Kalite Güvence Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet ŞAVLUK Başkan
Doç. Dr. İsmail DEMİR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan KILIÇ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil EFE Üye (Yedek)
Arş. Gör. Muhammet Emin EFE Üye
Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ Üye
Arş. Gör. Ubeydullah İŞLER Üye
Arş. Gör. Büşra YILDIRIM Üye (Yedek)
Arş. Gör. Rananur AKYILDIZ Üye (Yedek)

Sorumluluk Alanları

- Kalite Güvence

- Stratejik Rapor

- Kurumsal Gelişme

- Fiziksel Ortamların İyileştirilmesi

Komisyon Faaliyetleri

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu