Paydaş İlişkileri

Programımızın gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Bunların başlıcaları üniversitemiz ve fakültemizin ikili işbirliği ve protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır. Bu  kapsamda paydaşlarımızın başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

• Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,

• Yüksek Öğretim Kurulu,

• Üniversitelerarası Kurul,

• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,

• İl Müftülüğü

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Akademik personelimiz ve aileleri,

• İdarî personelimiz ve aileleri,

• Öğrencilerimiz ve aileleri,

• Mezunlarımız.

Anketler

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Anketi

Mezun Memnuniyet Anketi

İşveren Memnuniyet Anketi

ÇOMÜ Stratejik Plan 2018-2022 Anketi

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Anketi

Pandemi Dönemi DersDeğerlendirme Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

Ekler

Dış Paydaş Toplantı Tutanağı (15.06.2021).pdf
Dış Paydaş Toplantısı Fotoğrafları (15.06.2021).pdf
İç Paydaş Toplantı Tutanağı (30.06.2021).pdf
İç Paydaş Toplantısı Fotoğrafları (30.06.2021).pdf