Misyon ve Vizyon

Misyon & Vizyon

Fakültemiz, 1992 yılında kurulmuştur. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri şeklinde dört bölümden oluşmaktadır. İlk mezunlarını 1999–2000 öğretim yılında veren Fakültemizde; lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimi yapılmaktadır. Bu programlarda, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinler bilimsel yöntemlerle incelenmektedir.
Misyon

Temel görevimiz;

1. İslam İlahiyatı alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli eğitim vermek,

2. İslam’ı, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ilahiyatçılar yetiştirmek,

3. Dini ve ahlaki alanda ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu konularda çözümler üretmek,

4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmektir.
Vizyon

Temel amacımız;

1. Fakülte yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek,

2. İslâmî değerleri, asrımızın ve toplumumuzun ihtiyaç ve anlayışına uygun bir tarzda ve akademik ölçütler çerçevesinde ele alan uzmanlar yetiştirmek,

3. Ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)