Paydaşlarla İlişkiler

Programımızın gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Bunların başlıcaları üniversitemiz ve fakültemizin ikili işbirliği ve protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır. Bu  kapsamda paydaşlarımızın başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

• Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,

• Yüksek Öğretim Kurulu,

• Üniversitelerarası Kurul,

• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,

• İl Müftülüğü

• Sivil Toplum Kuruluşları,

• Akademik personelimiz ve aileleri,

• İdarî personelimiz ve aileleri,

• Öğrencilerimiz ve aileleri,

• Mezunlarımız.

Ekler

Dış Paydaş Toplantı Tutanağı (15.06.2021).pdf
Dış Paydaş Toplantısı Fotoğrafları (15.06.2021).pdf
İç Paydaş Toplantı Tutanağı (30.06.2021).pdf
İç Paydaş Toplantısı Fotoğrafları (30.06.2021).pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)