Stratejik Eylem Planı

2021-2025 Stratejik Eylem Planımız ve ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi (2021-2025 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri ekte sunulmuştur.

Ekler

2021 - 2025 Stratrejik Eylem Planı.pdf
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi (2021-2025 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)