Aday Öğrenci

1- İlahiyat Programı Normal ve İkinci Öğretim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.                                     

2- İkinci Öğretim öğrencileri her Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.                   

5- Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır.      

4- Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, ÖSYM Tercih Kılavuzu’nda öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.                         

3- Bir Eğitim-Öğretim yılı olmak üzere Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir. Bir eğitim yılında dört ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı yapılır.  Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

6- Yabancı Uyruklu öğrenciler Türkçe Yeterlilik Eğitimi almak zorunda veya girdikleri Türkçe Yeterlilik sınavından Geçerli bir not alarak "C1 belgesi" ile Arapça Hazırlık sınıfına gelebilirler.

7- İlahiyat Programı 4. sınıf öğrencileri, öğretim planının bir parçası olan Öğretmenlik Uygulaması (Staj) dersini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilgili okullarda yapmak zorundadırlar.                     

8- İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde bulunmaktadır. Yerleşke Şehir Merkezin Barbaros Mahallesi İÇDAŞ Kongre binası yanındadır.                                                                               

9- Öğrencilerimize üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı İş karşılığı, belirlenen kontenjan dâhilinde burs verilmektedir.