Sınıf Danışmanları

2020-2021 Akademik yılında öğrencilerimize danışmanlık yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı öğretim elemanları görevlendirilmiştir.

İLAHİYAT BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM

Sınıfı

Danışman Öğretim Elemanı

Dahili Tel. No.

Danışman Yardımcısı

Dahili Tel. No.

Hazırlık

Öğr.Gör.İbrahim İSLAMOĞLU

29049

----

 

1

Dr.Öğr.Üyesi Arif Edip AKSOY

29137

Arş.Gör.Yusuf İzzettin AKTAŞ

29051

2

Dr.Öğr.Üyesi Murat BEYAZTAŞ

29195

Arş.Gör.Mustafa BAŞKAN

29036

3

Dr.Öğr.Üyesi Sema ÖZDEMİR

29174

Arş.Gör.Mehmet AKINCI

29035

4

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed BEDİRHAN

29059

Arş.Gör. Dr. Mehmet YAŞAR

29087

 

İLAHİYAT BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM

Sınıfı

Danışman Öğretim Elemanı

Dahili Tel. No.

Danışman Yardımcısı

Dahili Tel. No.

Hazırlık

Öğr.Gör.Rumeysa İrem YILMAZ

29172

----

 

1

Dr.Öğr.Üyesi Mahfuz GEYLANİ

29166

Arş.Gör. M. Emin EFE

29139

2

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BORAN

29195

Arş.Gör.Ubeydullah İŞLER

29126

3

Dr.Öğr.Üyesi Fatih OĞUZAY

29042

Arş.Gör.Büşra YILDIRIM

29088

4

Dr.Öğr.Üyesi Hülya ÇETİN

29203

Arş.Gör.Hikmet ŞAVLUK

29100

İlahiyat Fakültesi İrtibat Telefonu: 0 286 218 00 18

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)