Fakültemizin Akademik Faaliyetleri 

Sempozyum - 5 Fakültemiz tarafından 22-23 Ekim 2020 tarihinde "İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşâsı-II: Değerler Ve Kavramlar - Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu" konulu sempozyum düzenlenecektir. Süreç devam etmektedir.

Sempozyum - 4 Fakültemiz tarafından 25-27 Ekim 2018 tarihinde "Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşası: Değerler ve Şehir" konulu sempozyum düzenlenmiştir. Bildiri Kitabı için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Dergimizin ilk sayısı yayımlandı. Dergimizdeki bütün yazılara ve derginin tam metnine pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.  

Sempozyum - 3 Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Fakültemiz tarafından, 17-19 Eylül 2001 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu" konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. (2003 - Ankara)  

Sempozyum - 2 Fakültemiz tarafından, 15-17Mayıs 2009 tarihinde "İnsan Hakları ve Din" konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum kitabı, Üniversitemiz yayınları arasında çıkmıştır. (2010 - Çanakkale)

Sempozyum - 1          Fakültemiz tarafından 25-28 Mayıs 2006 tarihinde "Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ" konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum kitabı, Rumî Yayınları arasında çıkmıştır. (Aralık 2006 - Konya)

Ekler

Değerler ve Şehir Kongresi Bildiri Kitabı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)