Amaçlar ve Hedefler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2024-2028 Birim Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeleri'ne ekteki dosyadan ulaşılabilir.

Ekler

1057-1046-2024-2028-ilahiyat-stratejik-plan.pdf
2021-2025 Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeler.pdf