Kilitbahir (Fakülte Dergisi)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Nimetullah AKIN (Dekan)

Editör Yardımcıları

Kitap Tanıtım Editörü

Ar. Gör. Rananur FIRAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, rananurfiratcomu.edu.tr

Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Yusuf YIKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, yusufyikmazcomu.edu.tr

Ar. Gör. Serap USLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, serapuslucomu.edu.tr

Ar. Gör. Feyza ÖZCAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, feyzaozcancomu.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Şevket YAVUZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, shyavuzyahoo.com

Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, TR, muhsin.akbasikc.edu.tr

Prof. Dr. Hasan KAPLAN, İbn Haldun Üniversitesi, TR, hasan.kaplanihu.edu.tr.

Doç. Dr. Mehmet Ali YARGI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, mehmetaliyargigmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, osmandenizgmail.com

Prof. Dr. Cengiz ŞİŞMAN, University of Houston, CL-USA, sismanuhcl.edu

Dr. Öğr. Gör. Tudor Cosmin CIOCAN, Ovidius University of Constanta, ROMANIA, cosmin.ciocanuniv-ovidius.ro

Prof. Dr. Ayman Ibraheem TALEB, Suez University, EGYPT, drtealiphotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Fatih OĞUZAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,TR, foguzaycomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, hulyacetincomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, myilmaz93comu.edu.tr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi●Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi●Prof. Dr. Ahmet YÜCEL, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi●Prof. Dr. Ali COŞKUN, Marmara Üniversitesi● Prof. Dr. Ali AKDOĞAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi●Dr. Öğr. Ü. Ümit EKER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. Ali İhsan YİTİK, Dokuz Eylül Üniversitesi●Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi●Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi●Prof. Dr. Aziz DOĞANAY, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Baki ADAM, Ankara Üniversitesi●Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. Bülent UÇAR, Osnabrück Üniversitesi●Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi●Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi●Doç. Dr. Cemal Abdullah AYDIN, İstanbul Üniversitesi●Dr. Öğr. Ü. Necmettin TAN, Fırat Üniversitesi●Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER, Muş Alparslan Üniversitesi●Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN, Dokuz Eylül Üniversitesi●Prof. Dr. Himmet KONUR, Dokuz Eylül Üniversitesi●Prof. Dr. Nimetullah AKIN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK, Bingöl Üniversitesi●Prof. Dr. İbrahim YILMAZ, Atatürk Üniversitesi●Prof. Dr. İsmail ÇETİN, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. İsmail KÖZ, Ankara Üniversitesi●Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. Kemal ATAMAN, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi●Dr. Öğr. Ü. Sema ÖZDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Ankara Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA, İstanbul Şehir Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet ATALAN, Kastamonu Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet KATAR, Ankara Üniversitesi●Dr. Nasili VAKA’UTA, University of Auckland, New Zeland●Prof. Dr. Mustafa KAYA, Atatürk Üniversitesi●Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ, Marmara Üniversitesi● Prof. Dr. Osman BİLEN, Dokuz Eylül Üniversitesi●Prof. Dr. Osman KARADENİZ, Dokuz Eylül Üniversitesi●Doç. Dr. Osman DEMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi●Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK, Erciyes Üniversitesi●Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER, İstanbul Üniversitesi●Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Sakarya Üniversitesi●Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Selahattin SÖNMEZSOY, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi●Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. Vejdi BİLGİN, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. Veli URHAN, Gazi Üniversitesi● Prof. Dr. Veysel UYSAL, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Ramazan DEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. Yaşar AYDINLI, Uludağ Üniversitesi●Dr. Öğr. Ü. Selahattin AKTİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Abdiraşit BABATAEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi•Dr. Öğr. Ü. Kenan SEVİNÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Omar IRFAN, Marquette University, WI, USA●Dr. Zubair KOTTILIL, Darul Huda Islamic University, India● Dr. Muhammad Ala UDDIN, University of Chittagong, Bangladesh●Dr. Ahmed ADAWY,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dergi Web Sayfası

SAYILAR

Sayı 1 (2012)

Sayı 2 (2013)

Sayı 3 (2013)

Sayı 4 (2014)

Sayı 5 (2014)

Sayı 6 (2015)

Sayı 7 (2015)

Sayı 8 (2016)

Sayı 9 (2016)

Sayı 10 (2017)

Sayı 11 (2017)

Sayı 12 (2018)

Sayı 13 (2018)

Sayı 14 (2019)

Sayı 15 (Kilitbahir) (2019)

Sayı 16 (Kilitbahir) (2020)

Sayı 17 (Kilitbahir) (2020)

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)