Kilitbahir (Fakülte Dergisi)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Nimetullah AKIN (Dekan)

Editör 

Dr. Öğr. Üyesi Selahatin AKTİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, selakticomu.edu.tr

Editör Yardımcıları

Ar. Gör. Yusuf YIKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, yusufyikmazcomu.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nimetullah AKIN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, nakincomu.edu.tr

Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, TR, muhsin.akbasikc.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar SARIKAYA, Justus-Liebig-Universität Gießen, D, Yasar.Sarikayaislamtheologie.uni-giessen.de

Prof. Dr. Mehmet Ali YARGI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, mehmetaliyargigmail.com

Prof. Dr. Tevhid AYENGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, tevhitaycomu.edu.tr

Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ, Universität Osnabrück, D, merdan.guenesuni-osnabrueck.de

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR,  kenansevinccomu.edu.tr

Doç. Dr. Mahmut SALİHOĞLU, İstanbul Üniversitesi, TR, mahmut.salihogluistanbul.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALPEREN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, abdullahalperencomu.edu.tr

Dr. Ahmet Adawy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR,

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akti, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR, selakticomu.edu.tr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi●Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi●Prof. Dr. Ahmet YÜCEL, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi● Prof. Dr. Ali AKDOĞAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi●Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi●Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. Bülent UÇAR, Osnabrück Üniversitesi●Doç. Dr. Cemal Abdullah AYDIN, İstanbul Üniversitesi●Prof. Dr. Nimetullah AKIN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK, Bingöl Üniversitesi●Prof. Dr. İbrahim YILMAZ, Atatürk Üniversitesi●Prof. Dr. İsmail KÖZ, Ankara Üniversitesi●Prof. Dr. Kemal ATAMAN, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi●Dr. Öğr. Ü. Sema ÖZDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Ankara Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA, İstanbul Şehir Üniversitesi●Prof. Dr. Mehmet ATALAN, Kastamonu Üniversitesi●Prof. Dr. Mustafa KAYA, Atatürk Üniversitesi●Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ, Marmara Üniversitesi● Prof. Dr. Osman BİLEN, Dokuz Eylül Üniversitesi●Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER, İstanbul Üniversitesi●Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Sakarya Üniversitesi●Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ, Marmara Üniversitesi●Prof. Dr. Selahattin SÖNMEZSOY, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi●Prof. Dr. Vejdi BİLGİN, Uludağ Üniversitesi●Prof. Dr. Veli URHAN, Gazi Üniversitesi●Prof. Dr. Ramazan DEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. Yaşar AYDINLI, Uludağ Üniversitesi●Dr. Öğr. Ü. Hülya ÇETİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Ahmed ADAWY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Ertuğrul ŞAHİN, Universität Heidelberg●Dr. Hakkı ARSLAN, Universität Münster●Doç. Dr. Mansur KOÇİNKAĞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Serdar ASLAN, Universität Erlangen-Nrünberg●Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Prof. Dr. Zekirija SEJDİNİ, Universität Wien●Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT, Muş Alparslan Üniversitesi●Prof. Dr. Şevket Yavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Öğr. Üyesi Bilal Taşkın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Doç. Dr. Yunus Akyürek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Öğr. Mehmet Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Öğr. Fatih Oğuzay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi●Dr. Cosmin Tudor Ciocan, Universitatea Ovidius Constanţa.

Dergi Web Sayfası

SAYILAR

Sayı 1 (2012)

Sayı 2 (2013)

Sayı 3 (2013)

Sayı 4 (2014)

Sayı 5 (2014)

Sayı 6 (2015)

Sayı 7 (2015)

Sayı 8 (2016)

Sayı 9 (2016)

Sayı 10 (2017)

Sayı 11 (2017)

Sayı 12 (2018)

Sayı 13 (2018)

Sayı 14 (2019)

Sayı 15 (Kilitbahir) (2019)

Sayı 16 (Kilitbahir) (2020)

Sayı 17 (Kilitbahir) (2020)

Sayı 18 (Kilitbahir) (2021)

Sayı 19 (Kilitbahir) (2021)

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)