Fakültemizin Komisyonları

Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat DENİZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Arif Edip AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KILIÇ

Sorumluluk Alanları:

- Yatay geçiş başvurularını değerlendirme,

- Yatay ve Dikey geçişle gelen öğrencilerin ders intibaklarını düzenleme.

Medya ve İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Halil EFE (Kurum içi iletişim)

Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ

Arş. Gör. Dr. Ubeydullah İŞLER

Arş. Gör. Muhammet Emin EFE

Sorumluluk Alanları:

- Web sayfasının düzenlenmesi,

- Sosyal medya hesaplarını yönetimi,

- Kurum içi iletişim,

- Medya ve tanıtım işleri,

Mezunlarla iletişim Komisyonu

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Prof. Dr. Tevhid AYENGİN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN

Farabî – Erasmus – Mevlana Komisyonu

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ (Başkan)

Doç. Dr. Selahattin AKTİ (Erasmus Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali CAN (Mevlana Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN (Farabi Koordinatörü)

Sorumluluk Alanları

- Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliklerinin geliştirilmesi,

- Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinde danışmanlık yapmak,

Burs ve İhtiyaç Komisyonu

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER

Arş. Gör. Dr. Ubeydullah İŞLER

Sorumluluk Alanları:

- KYK bursları,

- Kısmî zamanlı çalışmalar,

- Diğer özel burslar.

Topluma Hizmet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER

Öğr. Gör. Kenan AKLAN

Arş. Gör. Dr. Mustafa BAŞKAN

Sorumluluk Alanları:

- Cami vaaz listelerinin düzenlenmesi,

- Müftülükle İletişim,

- Şehir içi etkinlikler,

- İmam ve öğretmenlerin eğitimine ilişkin çalışmalar

Kalite Güvence Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet ŞAVLUK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÖKÇE

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KILIÇ

Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ

Arş. Gör. Dr. Ubeydullah İŞLER

Sorumluluk Alanları:

- Kalite Güvence,

- Stratejik Rapor,

- Kurumsal Gelişme,

- Fiziksel Ortamların İyileştirilmesi.

Bologna ve AKTS Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

Doç. Dr. İsmail DEMİR

Doç. Dr. Fatih OĞUZAY

Arş. Gör. Rananur AKYILDIZ

Sorumluk Alanları:

- Eğitim kataloğunun düzenlenmesi,

- Öğretim planlarında Kredi ve AKTS’lerin kontrol ve düzenlenmesi.

Atama Kriter Komisyonu

Prof. ve Doç. Atama:

Asıl:

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Prof. Dr. Mehmet Ali YARGI

Prof. Dr. Ramazan DEMİR

Yedek:

Prof. Dr. M. Fatih KESLER

Dr. Öğr. Üyesi Atama:

Asıl:

Prof. Dr. Nimetullah AKIN

Prof. Dr. Nur Ahmet KURBAN

Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

Yedek:

Doç. Dr. Mansur KOÇİNKAĞ

Sosyal Faaliyetler Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÖKÇE

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER

Dr. Öğr. Üyesi Halil EFE

Arş. Gör. Dr. Mustafa BAŞKAN

Sorumluluk Alanları:

- Kültürel Geziler,

- Piknik, Spor, Kahvaltı etkinlikleri,

- Hayırlı olsun – Güle güle ziyaretlerinin düzenlenmesi

UBYS Ders ve Sınav programı Tanımlama Sorumlusu

Arş. Gör. Rananur AKYILDIZ - e-posta: rananurfiratcomu.edu.tr - Dahili Tel. 29027

Akademik Danışmanlık Komisyonları

- Temel İslam Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Halil EFE

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÖKÇE

Dr. Öğr. Üyesi Halil İBrahim ÖNDEr

- İslam Tarihi ve Sanatları

Doç. Dr. Yunus AKYÜREK

Doç. Dr. Fatih OĞUZAY

Arş. Gör. Dr. Ubeydullah İŞLER

- Felsefe ve Din Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİKMEN

Arş. Gör. Dr. Yusuf İzzettin AKTAŞ

Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ