Fiziki İmkanlar

Fakültemizde 40 adet derslik mevcut olup, bunların tamamında ve toplantı salonunda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Fakültemiz 14.676,38 m²  kapalı alana sahiptir. A, B, C, D ve E olmak üzere 5 blok bulunmaktadır. A Blok (Dekanlık Binası) 5.461,00 m², B-C-D Blok ( Eğitim ve Derslik Blokları) 6.820,68 m², E Blok (Öğrenci Sosyal Aktivite Bloğu) 2.394,70 m² alana sahiptir. Okulumuzda 50 ve 75 kişilik olmak üzere 2 adet toplantı salonu mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek donanıma sahiptir.

 A Blok Dekanlık Binasında 220 m² sığınak, 10 adet idari personel odası, 13 adet asistan ve hoca odası, 4 adet bölüm başkanlığı odası, 20 adet profesör odası, 1 adet dekan odası 2 adet dekan yardımcısı odası, 4 adet sosyal oda, 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır. B Blok (Eğitim ve Derslik Bloğu) 6 adet asistan odası, 3 adet hoca odası, 9 adet 40 kişilik derslik, 3 adet 80 kişilik derslik, 1 adet 60 kişilik derslik, 8 adet 10 kişilik derslik, 15 adet wc, 4 adet özürlü wc, 3 adet malzeme ve depo odası bulunmaktadır. C Blok (Eğitim ve Derslik Bloğu) 430,90 m² sığınak, atrium, 210 kişilik teneffüs alanı(birinci kat), 210 kişilik teneffüs alanı (ikinci kat) bulunmaktadır. D Blok (Eğitim ve Derslik Bloğu) 6 adet asistan odası, 3 adet hoca odası, 9 adet 40 kişilik derslik, 3 adet 80 kişilik derslik, 1 adet 60 kişilik derslik, 8 adet 10 kişilik derslik, 15 adet wc, 4 adet özürlü wc, 3 adet malzeme ve depo odası bulunmaktadır. E Blok (Öğrenci Sosyal Aktivite Bloğu) 350 kişilik öğrenci yemekhane salonu, hazır gelen yemek mutfağı ve self servis bölümü, bulaşık toplama ve bulaşık yıkama odası, 1 adet televizyon salonu,  2 adet internet salonu, 2 adet bilardo salonu, satranç odası, öğrenci birliği odası, spor hoca odası, malzeme odası, ilk yardım odası, voleybol-basketbol-boks-halter-güreş-karate alanı bulunmaktadır.

Fakültemizde  60 adet ofis, 1 adet amfi, 2 adet atölye (ebru sanatı), 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane, 1 adet kantin mevcuttur. Kütüphane, yemekhane ve kapalı spor salonu; kampüs içerisindeki mevcut ortak kullanım alanlarıdır. Bunlara ilaveten 2 adet ambar ve 2 adet arşiv alanı bulunmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerinde kullanılan basketbol, voleybol, futbol sahaları, tenis kortu, boks, halter, güreş, karate alanı bulunmaktadır. Bu fiziki imkanlarımıza ait detaylar bu dosyanın ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Derslikler: Fakültemizde 40 adet derslik mevcut olup, bunların tamamında projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

Toplantı Salonu: Okulumuzda 2 adet toplantı salonu mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek donanıma sahiptir.

Konferans Salonu: Fakültemiz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği modern bir konferans salonuna sahiptir. Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir.

Fakültemiz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği modern bir konferans salonuna sahiptir. Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir. Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hijyenik koşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir adet yemekhane, bir adet kantin mevcuttur. Kapalı spor salonunda spor aktivitelerinin gerçekleştiği basketbol sahası, futbol sahası ve voleybol sahası mevcuttur.

Diğer Alanlar

 Ayrıca öğrencilerimiz kendi yerleşkemizde bulunan kütüphaneyle birlikte diğer yerleşkelerde bulunan kütüphane imkanlarından da faydalanabilmektedir. Öğrencilerimize sağlık, kültür ve spor ile ilgili hizmetler esas olarak Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. Öğrencilerimiz, sağlıkla ilgili sorunlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurabilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı başlarken oryantasyon programları ile fakültemiz ve tanıtılmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet töreni İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerinin mesleki açılardan yetkin olmaları için çaba sarf etmenin yanında, her birinin etkili konuşma, anlatım, iletişim ve tartışma açılarından donanımlı ulusal ve evrensel duyarlılığı olan entelektüeller olarak yetişmeleri hedefini de güdülmektedir. Bu amaçlarla öğrenci toplulukları bulunmakta ve fakültemiz topluluk odalarından faydalanmaktadır.

Sosyal Alanlar:

 Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hijyenik koşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir adet yemekhane, bir adet kantin mevcuttur. Spor aktivitelerinin gerçekleştiği bir adet kapalı spor salonu mevcuttur.

 Öğrenci Toplulukları:

 Fakültemizde, Doğu Batı Topluluğu, G/Kök Kelime: Din ve Tarih Topluluğu, Genç Gönüllüler Topluluğu, Helal Gıda Topluluğu, İlahiyat Mesleki Eğitim Topluluğu, İsar İnsani Hareket Topluluğu, İslam Medeniyeti Topluluğu, Osmanlı Türkçesi Topluluğu, Umran Topluluğu, Suffe Kültür ve İlim Topluluğu olmak üzere 10 adet topluluk bulunmaktadır.

Teknik Alt Yapı

 Fakültemiz amacına hizmet edecek donanım, altyapı ve mekan hazırlamayı hedefine oturtmuştur. Bu bağlamda, bir adet kütüphane ve iki adet atölye bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bilişim dünyasının vazgeçilmezi olan internetten de yeterince faydalanabilmesi için kütüphanemizde internet erişimi mevcuttur.

 Öğretim elemanlarımız da çalışma odalarından internet hizmetinden yararlanarak rahatlıkla araştırma yapılabilmektedir. Çok sayıda elektronik veri tabanı erişimi vasıtasıyla süreli yayın, e-dergi, e-tez, e-gazete ve e-kitaplara ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, iThenticate, Flow ve Mendeley gibi programlar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Elektronik veri tabanları ve çeşitli yazılım programlarına yönelik üniversite bünyesinde yüz yüze ve online eğitimler düzenlenmektedir.

Kütüphane

İlahiyat Fakültesi kütüphanemizde 18356 adet kitap, 26 adet elektronik kaynak (CD-DVD) koleksiyonunda bulundurmaktadır. Ayrıca İslam Araştırmaları alanına yönelik içeriğinde 4221 elektronik kitap, 163 dergi bulunan “Almanhal” veritabanı aboneliği (yıllık) bulunmaktadır. Kütüphane, açık raf ve Dewey, Decimal Classification konusal sınıflama sistemi ile kullanıcılarına hizmet vererek araştırmacılarının aradıkları kaynaklara erişimini kolaylaştırmaktadır. Kütüphanede bulunan yayınlara ait künye bilgilerine katalog tarama terminali vasıtasıyla erişilebilmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanlarımız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi’nde yer alan 7/24 kütüphane hizmetlerinden, çalışma salonu ve odalarından, online hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kütüphaneleri koleksiyonunda bulunmayan yayınların, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki yurtiçi bilgi merkezleri ve kütüphanelerinden getirtilmesi de “Kütüphaneler arası Ödünç” hizmeti ile mümkün olabilmektedir.