İkili İşbirlikleri ve Protokoller

Programımızın gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Bunların başlıcaları üniversitemiz ve fakültemizin ikili işbirliği ve protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır. Bu  kapsamda ikili işbirliği içerisinde olduğumuz kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

• Çanakkale İl Müftülüğü

• Sivil Toplum Kuruluşları (İlim Yayma Cemiyeti)