İlahiyat Programı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur'an ve Hadis başta olmak üzere, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ilgili alanlarda ön lisans ve lisans derslerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunan bir bölümümüzdür. Bunun yanı sıra bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans programı yürütür. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dini bilgi eğitim ve öğretimini temel ilke edinen bölümümüzde, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ile Arap Dili ve Belağatı anabilim dalları bulunmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Özcan TAŞÇI

HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR (Hadis ABD Başkanı)

Doç. Dr. Nimetullah AKIN

Arş. Gör. Mansur KOÇİNKAĞ

Arş. Gör. Ayşenur YILDIRIM

Arş. Gör. Serap USLUTEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. M. Fatih KESLER (Tefsir ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ferihan ÖZMEN

Arş. Gör. Mehmet YAŞAR (İstanbul Ü.'de geçici görevli)

Arş. Gör. Hasan KILIÇ

Arş. Gör. Şükrü ÇAL (Marmara Ü.'de geçici görevli)

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN (İslam Hukuku ABD Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet Ali YARGI

Arş. Gör. Halil EFE

Arş. Gör. Hikmet ŞAVLUK (Marmara Ü.'de geçici görevli)

Arş. Gör. Sacide ATAŞ

KELAM ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Özcan TAŞÇI (Kelam ABD Başkanı)

Doç. Dr. Osman DEMİR

Arş. Gör. Bilal TAŞKIN

Arş. Gör. Muhammet Emin EFE

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

(İslam Mezhepleri Tarihi ABD Başkanı)

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZDEMİR (Tasavvuf ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Muhammed BEDİRHAN

Arş. Gör. Mustafa BAŞKAN

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. Mehmet KARA (Kur'ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖNDER 

Öğr. Gör. Ahmet KAZAN

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ramazan DEMİR (Arap Dili ve Belagatı ABD Başkanı)

Doç. Dr. Khairullah SHAMMARI

Yrd. Doç. Dr. Talat ALFARHAN

Yrd. Doç. Dr. Ahmed ADAWY

Yrd. Doç. Dr. Ali Al-TAWEEL

Yrd. Doç. Dr. Omar AL-JUNEİDİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Öğr. Gör. İbrahim İSLAMOĞLU

Öğr. Gör. Iman ALFARHAN

Öğr. Gör. Rümeysa İrem YILMAZ

Öğr. Gör. Hüsameddin KAYAR

Arş. Gör. Mehmet AKINCI

Temel İslam Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, din kavramına, dinin sosyal ve psikolojik boyutlarına, tarih içinde görülen farklı inanç, ibadet ve kurumlarına, sağlıklı bir din eğitiminin dayanaklarına, yöntemlerine ve unsurlarına, felsefe tarihi boyunca düşüncenin gelişimine, temel mantık sorunlarına ve dinin felsefi boyutuna ilişkin akademik araştırmalar yapan ve ön lisans ile lisans eğitimi veren bir bölümümüzdür. Ayrıca bu Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir Anabilim Dalı olarak, dini, sosyal ve felsefi konularda tezli yüksek lisans programı yürütür. Bölümümüz, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi ve İslam Felsefesi Tarihi anabilim dallarından oluşmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Şevket YAVUZ


DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Osman Murat DENİZ (Din Felsefesi ABD Başkanı)

DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKIN (Din Eğitimi ABD Başkanı)

Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ

DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hidayet IŞIK (Dinler Tarihi ABD Başkanı)

Prof. Dr. Şevket YAVUZ

DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Hidayet IŞIK (Felsefe Tarihi ABD Başkan V.)

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. Hasan ÖZDEMİR (İslam Felsefesi ABD Başkanı)


MANTIK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Şevket YAVUZ (Mantık ABD Başkanı)

DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN (Din Sosyolojisi ABD Başkanı)

Arş. Gör. Nebiye Şeyma GÜNER

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü; sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan İslâm tarihini, bu süreç içinde teşekkül eden sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini akademik araştırma konusu yapar, bu alanlarda ön lisans ve lisans dersleri verir. Bu dersler ile öğrencilere tarihsel ve kronolojik bakış açısı yanında edebiyat, sanat ve müzik zevki kazandırmayı amaçlar.
Bölümümüz, İslâm Tarihi, Türk-İslâm Sanatları Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı, Türk Din Musikisi anabilim dallarından meydana gelmektedir.

BÖLÜM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK (İslam Tarihi ABD Başkanı )

Yrd. Doç. Dr. Fatih OĞUZAY

TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK (Türk-İslam Sanatları ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Hamit ARBAŞ

Arş. Gör. Betül ESER (Marmara Ü.'de geçici görevli)

TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. H. İbrahim ÖNDER (Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkan V.)

TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER (Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Web Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)