Misyon ve Vizyon

2024-2028 Birim Stratejik Plan Misyon ve Vizyonu

MİSYON

Çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile yetkin bireyler yetiştirmek; ürettiği bilimsel bilgi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunmak.

VİZYON

Çağa ayak uyduran bireyler yetiştirerek toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunan, sosyal ve beşeri bilimler, sanat ve kültür alanlarında rekabetçi bir fakülte olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi; bulunduğu coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir fakülte olma yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz:

 • Adalet ve Liyakat
 • Akademik Yetkinlik
 • Kurumsal Aidiyet ve Katılımcılık
 • Topluma ve Doğaya Duyarlılık
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • İnsana ve Farklılıklara Saygı
 • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Erişilebilirlik, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Kalite Odaklı Kurum Kültürü
 • Millî ve Manevi Değerlere Bağlılık
 • Kapsayıcı Eğitim Yaklaşım